Vestiging: Moerdijk | Aantal werknemers: 800 (2020) |

Attero Moerdijk

Het succes van een tegendraadse aanpak

Het afval van miljoenen Nederlanders en honderden bedrijven wordt elke dag hier verwerkt, in de afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk. Elk jaar zet de installatie een miljoen ton huishoudelijk en bedrijfsafval uit Nederland, Engeland en Ierland om in energie. Een enorme operatie, die ook in de verwerking van reststoffen voor complexe uitdagingen zorgt. Met onze tegendraadse aanpak hebben we Attero geholpen één van de belangrijkste problemen in het proces op te lossen.

Natte koek

Tijdens het verbrandingsproces ontstaan namelijk rookgassen. De giftige stoffen daarin worden verwijderd door de gassen onder een soort douche van met water gemengde kalk te brengen. Het resultaat is een slib met de verontreinigingen erin gebonden, dat tot filterkoek wordt ontwaterd en afgevoerd naar een speciale deponie.

Het afvoeren van de filterkoek is alleen toegestaan als de koek droog genoeg is. Dat bleek problematisch: in het verleden had Attero moeite om aan de eisen van het restvochtgehalte te voldoen. Vaak wordt dan gekozen voor een voor de hand liggende oplossing: een zwaardere filterpers waarmee de filtratiedruk kan worden opgevoerd.

Rustig en slim

Wij kozen voor een andere oplossing: niet meer druk en sneller pompen, maar juist rustiger  en langzamer. In onze testinstallatie bleek dat, gecombineerd met een slimmigheidje, de sleutel tot succes. De filterkoeken zijn gegarandeerd droog genoeg om te mogen afvoeren. Bovendien vraagt de filterinstallatie nu veel minder onderhoud. Inmiddels zijn de eerste 100.000 m3 al door ons filter verwerkt.