Advies & Diensten

Milieuwetgeving
Ieder bedrijf dat afvalwater loost op het gemeenteriool of oppervlaktewater heeft te maken met milieuwetgeving. Wetgeving die vaak als complex wordt ervaren. Wetgeving die regelmatig verandert. Het bevoegd gezag dat van u actie verwacht.
Laat u deskundig adviseren. Neem contact op met onze specialisten. Zij weten raad met uw:

* vergunningsaanvraag
* heffingsverordening
* meetbeschikking
* monsternamevoorziening
* analyse van stoffen en parameters in het afvalwater
* ABM algemene beoordelingsmethodiek
* IPPC-richtlijnen en BREF
* Kader Richtlijn Water

Procesontwerp
Aan de nieuwbouw of verbetering van een bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie of procesfilter gaat altijd een gedegen studie naar de procesvoering vooraf. Limburg Filter zorgt voor het Process Flow Diagram, Piping & Instrumentation Diagram, Isometrie, Lay-out en Plot plan.

Laboratoriumonderzoek
In ons laboratorium kunnen wij alle relevante onderzoeken uitvoeren om de kwaliteit van uw afvalwater en gezuiverd water te analyseren.

Piloting
Indien gewenst kan in uw bedrijf een praktijktest worden gedaan met onze mobiele, semi-industriele pilot installaties.