Projecten

Sphinx
Limburg Filter wist in luttele weken een afvalwaterzuiveringsinstallatie van dit keramische bedrijf te optimaliseren. Er wordt met gemak aan de lozingsnormen voldaan en de capaciteit is sterk verhoogd. Het gezuiverde water is nu zo schoon dat een groot deel wordt hergebruikt als proceswater.