Projecten

Wetterskip Fryslan
Een tweetal PolyMix-installaties hebben sinds medio 2008 onafgebroken dienst gedaan bij de Slibontwateringsinstallatie van Wetterskip Fryslan in Heerenveen. De PolyMix werd verkozen als beste systeem voor het oplossen van vloeibare poly-elektroliet in water.